John Landquists pris 2015

Lars Kleberg har fått Samfundet De Nios essäpris, John Landquists pris 2015. Prissumman är 150.000 kronor.

 

Senaste publikationer

 

Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

Natur & Kultur 2015

Om man tänker sig ett gruppfoto med 1910- och 20-talens berömda ryska konstnärliga avantgarde – poeter, målare, skådespelare, musiker, regissörer, kritiker – samlade på en bild, kan man vara säker på att Ivan Aksionov (1884-1935) finns med. Men lika säker kan man vara på att han står skymd, eller i skuggan.

Ur recensionerna:

Det är nästan för bra för att vara sant. Man skulle kunna tro att Lars Kleberg – slavisten, översättaren, kritikern – uppfunnit huvudpersonen Ivan Aksionov i sin nya bok, Vid avantgardets korsvägar. Framställningen är 250 sidor ‘kort’. Men vilka sidor! … Nu lägger Kleberg på bordet en helt underbar revy över inte bara modernismens uppgång och fall i det Ryssland som blev Sovjet utan också över den intellektuella migration som innebar genombrottet för en ny och pan-europeisk revolution: modernismens multinationalitet… Klebergs nyfikenhet är stor och sträcker sig långt in i arkiven. Och den smittar. Det beror bland annat på att han aldrig ställer sig själv i vägen för det han erbjuder. Där är en hel mängd godissaker förpackade i denna lilla volym som likväl inte tyngs av någon överflödets rikedom. Författaren bjuder inte över men träffar rätt … Aksionovs liv och verk kastar ljus över det förgångna, skriver Kleberg, ‘Ett skarpt ljus från sidan’. Kleberg har fångat det mästerligt.

Tomas Forser, Göteborgs-Posten

Köp boken


Aksenov and the Environs – Аксенов и окрестности

Redigerad av Lars Kleberg tillsammans med Aleksei Semenko

Boken Aksenov and the Environs – Аксенов и окрестности belyser den färgstarke men länge bortglömde ryske avantgardisten Ivan Aksenovs liv och verk.

Ivan Aksenov (1884–1935) uppträdde i många roller, bland annat som poet, kritiker och översättare. Hans pionjärverk om Picasso från 1917 skulle ha blivit en klassiker om boken hade utkommit på franska, men den överskuggades av de politiska händelserna i Ryssland. På 1920-talet var Aksenov en fruktad kritiker, medarbetare till teatermannen Vsevolod Meyerhold och lärare åt Sergej Eisenstein.

Aksenov and the Environs – Аксенов и окрестности innehåller artiklar av forskare från elva länder om olika aspekter av Ivan Aksenovs liv och verk.

Köp boken

 

Tjechov och friheten

Tjechov och friheten (2010) är ett försök att se den ryske författarens utveckling, där berättelser och dramatik samspelar. Boken är en litterär biografi, som genom nyläsningar av en rad verk beskriver författarens kamp för friheten i olika aspekter: den personliga – den konstnärliga - och till sist läsarnas frihet att känna och tänka utan tyngande författarauktoritet.

Ur recensionerna:

”Verken står i förgrunden medan det biografiska stoffet hålls i tukt. Kleberg lyckas ge sin bok både översiktlighet och spänst, eftersom han kan förena gedigen insikt med lättläst berättande.”

Carl Håkan Larsén, Sydsvenska Dagbladet

Köp boken