Konsten att översättaKonsten att översätta.

Föreläsningar vid Södertörns högskolas litterära översättarseminarier 1998–2008. Redigerad av Lars Kleberg

Södertörns högskola 2008 | ISBN 9163308339