Med andra ord

Texter om litterär översättning

Går det att översätta litteratur? Ska översättarens arbete synas eller vara omärkligt? I Med andra ord presenteras ett urval centrala texter om den litterära översättningens förutsättningar och om översättningens konst i praktiken.

Natur & Kultur 2010 (nyutgåva), 349 s. | ISBN 978-91-27-12098-3