Bibliografi i urval (på engelska)

 

Books

2015

Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen, Stockholm: Natur & Kultur 2015. 248 pp.

2010

Tjechov och friheten. En litterär biografi, Stockholm: Natur & Kultur 2010. 268 pp.

2001

Översättaren som skådespelare: essäer, Stockholm: Dialoger 2001. 188 pp.

1993

Theatre as Action. Soviet Russian Avant-Garde Aesthetics, translated from Swedish by Charles Rougle, Basingstoke: Macmillan 1993. xi, 152 pp.

Completely revised version of  Teatern som handling (1980).

Translation:

Al-Harakah al-tali iyah fi al-masrah al-Rusi / Husayn Al-Badri / Al-Qahirah [Cairo]; Wizarat al-Thaqafa 1999. 247 pp.

Electronic version:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:70980&q=

1988

Stjärnfall. En triptyk, Stockholm/Lund: Symposion 1988. 115 pp.

Reprint:

Stjärnfall. En triptyk, Stockholm: Dejavu 2011. 115 pp.

Translations:

La chute des étoiles. Triptyque, traduit du suédois par Katarzyna Skansberg, postface par Leif Zern, Paris: Christian Bourgois 1990. 138 pp.

Zvezdopad. Triptich, perevod so švedskogo Aleksandry Afinogenovoj, predislovie Lejfa Cerna, Moskva: Olimp 1994. 112 pp.

Starfall. A Triptych, translated from the Swedish by Anselm Hollo, Evanston, Ill.: Hydra Books/Northwestern University Press 1997. 77 pp.

Hoi hydrochooi, metaphrase/apodose Thanos Boboles, Giorgos Sampoulakes, Athena: Hellenika grammata 1998. 74 pp.

Upadek gwiazd. Tryptyk, przełożyli Jerzy Kempiński, Piotr Szymanowski, posłowie Leifa Zerna, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2003. 103 pp.

Estrellas fugaces. Un tríptico, versión en castellano de Manuel F. Vieites, ADE Teatro 117, Madrid 2007, pp. 210–237.

La caduta delle stelle. Un trittico. A cura di Luca Di Tommaso. Prefazione di Eugenio Barba. Postfazione di Luca Di Tommaso. Traduzione italiana a cura di Luca Di Maio, Napoli: Alfred Guida Editore 2011, 171 pp.

1980

Teatern som handling. Sovjetisk avantgardeestetik 1917–1927 (new, revised ed.), Stockholm: PAN/Norstedts 1980. 156 pp.

1977

Teatern som handling. Sovjetisk avantgardeestetik 1917–1927 (diss.), Stockholm: Akademilitteratur 1977 (Stockholm Slavic Papers 1). 192 pp.

 

Books Edited

2012

with Aleksei Semenenko, Aksenov and the Environs – Aksenov i okrestnosti, Huddinge: Södertörns högskola 2012, 242 pp.

Electronic version:

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558444

2010

[with Jens Bjurman, Peder Bjurman, and Carl-Henning Wijkmark] ”Lars Bjurman – introduktör” [special issue of] Res Publica 69/70, Stehag 2010. 231 pp.

2008

Konsten att översätta. Föreläsningar vid Södertörns högskolas litterära översättarseminarium 1998–2008, Huddinge: Södertörns högskola 2008. 252 pp.

2004

Anton Tjechov, Fyra pjäser [= Måsen, Morbror Vanja, Tre systrar, Körsbärsträdgården (Čajka, Djadja Vanja, Tri sestry, Višnevyj sad)]; förord av Ralf Långbacka; översättning och kommentarer av Lars Kleberg, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004. 487 pp.

Reprint:

Anton Tjechov, Fyra pjäser, Stockholm: Dejavu 2011. 487 pp.

2001

Lev Rubinstein, Tiden går. Texter ur Det stora kartoteket, i urval och översättning av Lars Kleberg, Bonniers: Stockholm 2001. 179 pp.

2000

Anton Tjechov, Komedier. Utgivna i översättning och med kommentar och efterskrift av Lars Kleberg, Stockholm/Stehag: Brutus Östling Förlag Symposion 2000. 276 pp.

1999

[with Anders Bodegård], Polsk litteratur i Sverige – svensk litteratur i Polen. Rapport från konferensen 10–11 oktober 1997, Huddinge: Södertörns högskola 1999 [Nyhetsbrev 1999:2]. 62 pp.

1998

Med andra ord. Texter om litterär översättning valda och kommenterade av Lars Kleberg, Stockhom: Natur och kultur 1998. 343 pp.

Reprint:

Med andra ord. Texter om litterär översättning valda och kommenterade av Lars Kleberg, Stockhom: Stockholm: Natur & Kultur 2010. 349 pp.

”Språket och minnet” [special issue of] Dialoger 46, Stockholm 1998. 58 pp. 113.

1997

”Bachtin” [special issue of] Dialoger 41, Stockholm 1997. 58 pp.

1990

”Skådespelarens paradox” [special issue of] Dialoger 15, Stockholm 1990. 68 pp.

1987

[with Peter Alberg Jensen, Barbara Lönnqvist, Fiona Björling, and Anders Sjöberg] Text and Context: Essays to Honor Nils Åke Nilsson (Stockholm Studies in Russian Literature 23), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1987. 202 pp.

[with Håkan Lövgren] Eisenstein Revisited: A Collection of Essays (Stockholm Studies in Russian Literature 22), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1987. 145 pp.

Adam Zagajewski, Ode till mångfalden och andra dikter, övers. Anders Bodegård och Lars Kleberg, Stockholm: Norstedts 1987. 70 pp.

1986

Att översätta modern polsk poesi. Bidrag till en diskussion (Stockholm Slavic Papers 3), Stockholm 1986. 111 pp.

1984

[with Nils Åke Nilsson] Theatre and Literature in Russia 1900–1930 (Stockholm Studies in Russian Literature 19), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1984. 123 pp.

[with Richard Stites], Utopia in Russian History, Culture and Thought: A Symposium [= Russian History/Histoire Russe 1984: 2–3, pp. 121–327].

 

Articles

2015

”Kurt Johansson in memoriam”, Scando-Slavica 61:1 (2015), pp. 131–132.

(Together with Martina Björklund and Tomas Öhrn.)

2014

”Kurt Johansson och den proletäre maskinpoeten Aleksej Gastev”, Finsk Tidskrift 2014:6, pp. 9–24.

”Repins Golgatatriptyk”, in: Per Ambrosiani, Elisabeth Löfstrand & Ewa Teodorowicz-Hellman (eds.), Med blicken österut. Hyllningsskrift till Per-Arne Bodin (Stockholm Slavic Papers 23), Stockholm: Slaviska institutionen 2014, pp. 173–182.

”Für eine Übersetzungsgeschichte von unten”, in: Andreas F. Kelletat & Aleksei Tashinskiy (eds.), Übersetzer als Entdecker. Ihr Leben und Werk als Gegenstand translatorwissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher Forschung, Berlin: Frank & Timme 2014, pp. 17–26.

2013

”Korsningar” [Adorno, Billie Holiday, ”Strange Fruit” and its Swedish Translation], in: Thomas Götselius, Caroline Haux, Jesper Olsson & Per Anders Wiktorsson (eds.), Tal, makt, vansinne. En vänbok till Ulf Olsson, Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2013, pp. 45–55.

”Litterärt översättarseminarium och Svenskt översättarlexikon. Erfarenheter från Södertörns högskola”, Nordisk Tidskrift 2013:4, pp. 349–358.

2012

”Translations and Translators in Swedish Literary History”, in: Petra Broomans and Sandra van Voorst (eds.), Rethinking Cultural Transfer and Transmission: Reflections and New Perspectives, Groningen: Barkhuis 2012, pp. 61–74.

”Silence and Surveillance. A History of Culture and Communication [The Telephone in Russia and the Soviet Union]”, Baltic Worlds V:1, March 2012, pp. 18–24.

Electronic version:

http://balticworlds.com/a-history-of-culture-and-communication

2011

”Polska poeter ställer frågor till den svenska kulturen. Om en receptionshistorisk episod på 1960-talet”, Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 12, Poznań: Adam Mickiewicz University Press 2011, pp. 115–127.

2010

”När Coltrane chockade Sverige”, Orkester-Journalen 2010:2, pp. 22–25.

”Redaktör, översättare, författare [Lars Bjurman]”, Res Publica 69/70, Stehag 2010, pp. 65–68.

”Opposition ved Janne Risums Disputatsforsvar [The Mei Lanfang Effect]”, Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, nr 14, 2010, pp. 68–74.

”Översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien”, in: Göran Holmberg & Per Erik Ljung (eds.), Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the XXVIII International Study Conference of the IASS 3–7 August, 2010, pp. 13–29.

Electronic version:

http://konferens.sol.lu.se/iass-2010/proceedings/

2009

”Isaak Babel’s sista hälsning till läsarna i Väst”, in: Irina Karlsohn, Morgan Nilsson & Nadezjda Zorikhina Nilsson (eds.), Literatura kak miroponimanie – Literature as a World View. Festschrift in Honour of Magnus Ljunggren, Göteborg: University of Gothenburg 2009, pp. 171–177.

”Att göra översättningar synliga: om översättningshistoria och databasen Svenskt översättarlexikon”, in: Erland Jansson (ed.), En bok om böcker och bibliotek tillägnad Louise Brunes, Huddinge: Södertörns högskola 2009, pp. 173–186.

Electronic version:

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:214423

”Kärlekens kors: om en kiasm och dess ekon i tre dikter”, in: Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavíčková & Barbara Törnquist-Plewa (eds.), The Arts in Dialogue. Essays in honour of Fiona Björling (Slavica Lundensia 24), Lund: Lund University 2009, pp. 109–119.

2008

”Förord”, in: Lars Kleberg (ed.), Konsten att översätta. Föreläsningar vid Södertörns högskolas litterära översättarseminarium 1998–2008, Huddinge: Södertörns högskola 2008, pp. 11–14.

”Stanislavskijöversättning”, del 1–2 [Brevväxling om översättningen av Ivanov & Gersjenzon, Brevväxling från hörn till hörn], Med andra ord, 56 & 57, 2008, pp. 8–13, 4–9.

Together with Lars Erik Blomqvist.

”Förord”, in: Vjatjeslav Ivanov & Michail Gersjenzon, Brevväxling från hörn till hörn, övers. Lars Erik Blomqvist och Lars Kleberg, Stockholm: Ersatz 2008, pp. 7–18.

”About FRONT: The Short History of an International Avant-Garde Journal (1930-1931)”, in: Robert Bird, Lazar Fleishman & Fedor Poljakov (eds.), Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture in Honor of Tomas Venclova, Frankfurt am Main: Peter Lang 2008, pp. 218–236.

Translation:

”Om FRONT. En internationell avantgardetidskrifts korta historia (1930-1931), övers. av Jim Jakobsson, Biblis 44, 2008/09, pp. 120–131.

”Kritik av stalinismen år 1950: André Bazins analys av Stalintidens sovjetiska film”, in: Ingunn Lunde & Susanna Witt (eds.), Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser, Bergen: Spartacus / Scandinavian Academic Press 2008, pp. 250–267.

2007

”K semiotike telefona”, in: Ben Hellman, Tomi Huttunen & Gennady Obatnin (eds.), Varietas et concordia. Essays in Honour of Pekka Pesonen (Slavica Helsingiensia 31), Helsinki: Helsingin yliopisto 2007, pp. 362–378.

2006

”’Länge leve Polen!’ Om en dikt av Ryszard Krynicki och dess kontexter”, in: Dorota Tubielewicz Mattsson & Janina Gesche (eds.), Przekraczanie granic – Gränsöverskridanden, Stockholm 2006, pp. 113–118.

”W. S., or Our Need for Certainty”, in: Leonard Neuger & Rikard Wennerholm (eds.), Wisława Szymborska – A Stockholm Conference May 23–24, 2003 (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Konferenser 60), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2006, pp. 91–102.

”In Search of Dracula, or the Journey to Eastern Europe”, in: Inga Brandell (ed.),  State Frontiers: Borders and Boundaries in the Middle East, London: I. B. Tauris 2006, pp. 187–198.

2004

”Drama v ’Drame’: strašnaja mest’ Čechova?”, in: Karin Grelz & Susanna Witt (eds.), Telling Forms. 30 Essays in honour of Peter Alberg Jensen, (Stockholm Studies in Russian Literature 37), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2004, pp. 183–196.

Together with Susanna Witt.

2003

”The Advantage of the Margin. The Avant-Garde Role of Finland-Swedish Modernism”, in: Małgorzata Anna Packalén & Sven Gustavsson (eds.), Swedish-Polish Modernism: Literature – Language – Culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20­–21 2001 (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Konferenser 56), Stockholm: KVHAA / Almqvist & Wiksell International 2003, pp. 56–89.

2001

”Efterskrift: Om språket på språkets språk” in: Lev Rubinstein, Tiden går. Texter ur Det stora kartoteket i urval och övers. Lars Kleberg, Stockholm: Bonniers 2001, pp. 173–179.

”Översättaren som skådespelare”, in: Översättaren som skådespelare: essäer, Stockholm: Dialoger 2001, pp. 21–34.

Part I earlier in Dialoger 17, 1991, pp. 7–11.

”Bearbeta Brecht”, in: Översättaren som skådespelare: essäer, Stockholm: Dialoger 2001, pp. 157–182.

Translation:

”Voprosy Brechta”, Russian Literature LVI: I/II/III (2004), pp. 229–241.

1999

”Behövs en svensk översättningshistoria?”, in: Björn Meidal (ed.), Sidor av samma sak? Sex uppsatser om översättning, Åbo: Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen 1999, pp. 7–28.

Reprinted in:

Konsten att översätta. Föreläsningar vid Södertörns högskolas litterära översättarseminarium 1998-2008, Huddinge: Södertörns högskola 2008, pp. 17–34.

1998

”Švedskij kvartet”, in: Ochota na svinej. Sovremennaja švedskaja proza [Grisjakten. Samtida svensk prosa], Sankt-Peterburg: Izd. Russko-Baltijskij informacionnyj centr BLIC 1998, pp. 618–622.

1997

”Dramaturgija švedskoj sem’i”, in: Vse dni, vse noči. Sovremennaja švedskaja p’esa [Alla dagar, alla nätter. Samtida svensk dramatik], Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie 1997, pp. 348–350.

”La marche funèbre de Lioubimov (Les Trois Sœurs)”, traduit par William Fovet, in: Iouri Lioubimov. Les voies de la création théâtrale 20, Paris: CNRS 1997, pp. 353–374.

1996

”The story of a stenogram”, Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino 1996:2, p. 101–103.

1995

”Mötet med den ryska tanken. Om Georg Henrik von Wrights essäer om Dostojevskij, Tolstoj och Berdjajev”, in: Röster om Georg Henrik von Wright, Stockholm: ABF 1995, pp. 61–77.

1994

”Predislovie”, in: Avgust Strindberg, Igra snov. Izbrannoe [August Strindberg, Ett drömspel. Valda verk], Moskva: Start 1994, pp. 3–5.

1993

”Švedskoe lico Gogolja”, in: Čеl’ Juchanson, Lico Gogolja [Kjell Johansson, Gogols ansikte], perevod Aleksandry Afonogenovoj, Moskva:  Chudožestvennaja literatura 1993, pp. 3–4.

1992

”Hermeneutic Experiments”, Comparative Criticism. An annual journal 14, Cambridge 1992, pp. 25–31.

Reprint:

”Hermeneutiska experiment”, Dialoger 34–35, 1995, pp. 65–68.

”Mejerchol’d v Stokgol’me”, in: Mejerchol’dovskij sbornik, vypusk pervyj, t. I, Moskva: Tvorčeskij centr imeni Mejerchol’da 1992, pp. 207–211.

”La vérité apocryphe de Willy Kyrklund”, in: Willy Kyrklund, De la bonté, Paris: Christian Bourgois 1992, pp. 7–12.

[publication] ”Živye impul’sy iskusstva”, Iskusstvo kino 1992:1, pp.132–139.

Translations:

”Lebendige Impulse für die Kunst”, Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino 1996:2, pp. 86–100.

”Impulsi viventi dell’arte”, Teatro e Storia 2008:29, pp. 297–312.

1991

”Översättaren som skådespelare”, Dialoger 17, 1991, pp. 7–11.

Translation:

”The Translator as Actor”, in: Bo Göranzon & Magnus Florin (eds.), Skill and Education: Reflection and Experience, London etc.: Springer-Verlag 1992, pp. 215–219.

”Centraleuropa och det förlorade paradiset”, Slavica Lundensia 13, Lund 1991, pp. 17–22.

1990

”The Nature of the Soviet Audience: Theatrical Ideology and Audience Research in the 1920s”, in: Robert Russell & Andrew Barratt (eds.), Russian Theatre in the Age of Modernism, Basingstoke: Macmillan 1990, pp. 172–195.

”I väntan på brev – om Marina Tsvetajevas dikt ’Ett brev’”, Ord & Bild 1990:1, pp. 55–61.

Translation:

”V ožidanii pis’ma. O stichotvorenii Mariny Cvetaevoj ’Pis’mo’”, Vsemirnoe slovo 6, Sankt-Peterburg 1994, pp. 68–69.

”Skådespelaren och rollen”, Dialoger 15, 1990, pp. 6–12.

Reprinted in:

Magnus Florin & Bo Göranzon (eds.), Den inre teatern. Filosofiska dialoger, Stockholm: Carlssons 1996, pp. 141–150.

Översättaren som skådespelare: essäer, Stockholm: Dialoger 2001, pp. 21–34.

1989

”Revolutionens symbolspråk i Frankrike och Ryssland”, in: Ronny Ambjörnsson & Sverker R. Ek (eds.), Franska revolutionen – bilder och myter, Stockholm: Ordfront 1989, pp. 89–108.

Reprint:

Socialistisk debatt 1989:1–2, pp. 28–36.

Translation:

”Jazyk simvolov revoljucij vo Francii i v Rossii”, in: E. V. Permjakov (ed.), Lotmanovskij sbornik 2, O. G. I./Izdatel’stvo RGGU: Moskva 1997, pp. 140–150.

1987

”Det som syns och det som visas”, in: Willmar Sauter (ed.), Teaterbilder. En vänbok till Janina Ludawska, Stockholm: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier 1987, pp. 58–59.

”Poland Reconsidered: Fredrik Böök’s Polish Travelogues”, in: Peter Alberg Jensen, Barbara Lönnqvist, Fiona Björling, Lars Kleberg, and Anders Sjöberg (eds.), Text and Context: Essays to Honor Nils Åke Nilsson (Stockholm Studies in Russian Literature 23), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1987, pp. 170–176.

”När historien skämtar”, in: Louise Asklöf & Erik Carlquist (eds.), Humanismen som salt och styrka. Bilder och betraktelser tillägnade Harry Järv, Uddevalla: Atlantis 1987, pp. 326–332.

Translation:

”Gdy historia żartuje”, in: Jerzy Illg (ed.), KUNDERA. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25–26 kwietnia 1986 r., Hove, Sussex: Polonia 1988, pp. 119–124.

1986

”The Onion and the Stone. On a Poem by Wisława Szymborska and Its Poetic  Context”, Scando-Slavica t. XXXII, 1986, pp. 17–26.

”Parodin och det tvåstämmiga ordet”, Dialoger 3, 1986, pp. 33–41.

Translation:

”Parody and Double-Voiced Discourse: On the Language Philosophy of Mikhail Bakhtin”, in: Bo Göranzon & Magnus Florin (eds.), Dialogue and Technology: Art and Knowledge, London etc.: Springer-Verlag 1991, pp. 95–102.

”Szymborska och det dubbla perspektivet”, Slovo 30, Uppsala 1986, pp. 27–36.

1985

”Slavistik och öststatsforskning i Sverige: några reflektioner”, Bulletin för öststatsstudier i Norden 1985:1, pp. 12–15.

”Čechov och farsen”, X Nordiska Slavistmötet, föredrag (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut 102), Åbo 1985, pp. 73–80.

1984

”Utopia and its Negations: Literary Utopia in Russia before the Revolution”, Russian History/Histoire Russe 1984:2–3, pp. 209–219.

”V. I. Lenin and the Second Coming: An Addendum to Lars Erik Blomqvist’s Article”, Russian History/Historie Russe 1984:2–3, pp. 306–310.

Together with Sixten Ringbom.

”On the Border: Milan Kundera’s The Book of Laughter and Forgetting”, Scando-Slavica t. XXX, 1984, pp. 57–72.

”Vjačeslav Ivanov and the Idea of Theater”, in: Lars Kleberg & Nils Åke Nilsson (eds.), Theater and Literature in Russia 1900-1930 (Stockholm Studies in Russian Literature 19), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1984, pp. 57–70.

1982

”The Audience as Myth and Reality: Soviet Theatrical Ideology and Audience Research in the 1920s”, Russian History/Historie Russe 1982:2–3, pp. 227–241.

Translation:

”Il publico come mito e realtà”, Il Dramma Rome 1982:7-8, pp. 45–55.

”Teatern som handling – attraktionsteatern”, in: Ingvar Holm (ed.), Teater 3:Publik, Organisation, Samhälle, Lund: Studentlitteratur 1982, pp. 123–136.

Reprint of Teatern som handling (new, rev. ed.) 1980, pp. 94–112.

1981

”Theatre and Revolution: From Cult to Proletcult”, Kennan Institute for Advanced Russian Studies Occasional Papers, No. 139, Washington, D.C. 1981, 20 p.

”V ožidanii pis’ma. O stichotvorenii Mariny Cvetaevoj ’Pis’mo’”, Scando-Slavica t. XXVII, 1981, pp. 113–119.

1980

”Litteraturen och vardagslivet. En presentation av Jurij Lotmans arbeten inom semiotika povedenija”, Svantevit Århus 1980:2, pp. 119–134.

”Romanticism and Anti-Romanticism: Tradition in the Film and Theatre of Andrzej Wajda”, in: Henrik Birnbaum & Tomas Eekman (eds.), Fiction and Drama in Eastern and Southeastern Europe, Columbus, Ohio: Slavica Publishers 1980, pp. 277–287.

1979

”’People’s Theatre’ and the Revolution”, in: Nils Åke Nilsson (ed.), Art, Society, Revolution: Russia 1917-1921 (Stockholm Studies in Russian Literature 11), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1979, pp. 179–197.

”On the Reception of Polish Drama in the Swedish Theatre: Mrożek – Gombrowicz – Witkiewicz”, in: Nils Åke Nilsson (ed.), Swedish-Polish Literary Contacts (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Konferenser 3), Stockholm 1979, pp. 131–142.

Translation:

”Z recepcji dramaturgii polskiej w Szwecji”, Dialog Warsaw 1980:2, pp. 122–126.

1978

”Om avantgardets sociologi”, Meddelanden från Institutionen för slaviska och baltiska språk 17, Stockholm 1978, pp. 12–27.

Translations:

”Povodom problema sociologija avangardizma”, Književna reč Beograd 10.6.1978 (No. 102).

”K probleme sociologii avangardizma”, Umjetnost Riječi XXV, Zagreb 1981, pp. 91–100.

”Z problemów socjologii awangardyzmu”, W kręgu zagadnień awangardy (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Artium et Librorum 3), Łódź 1982, pp. 5–15.

”K probleme sociologii avangardizma”, Voprosy literatury, Moskva 1992: vyp. III, pp. 140–149.

1977

”Roman Mastera i roman Bulgakova”, Slavica Lundensia 5, Lund 1977, pp. 113–125.

”Ėjzenštejn’s Potemkin and Tret’jakov’s Ryči, Kitaj!”, Scando-Slavica t. XXIII, 1977, pp. 29–37.

1975

”Notes on the Poem Vladimir Il’ič Lenin”, in: Bengt Jangfeldt & Nils Åke Nilsson (eds.), Vladimir Majakovskij: Memoirs and Essays (Stockholm Studies in Russian Literature 2), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1975, pp. 166–178.

”Om Jurij Lotmans modellbegrepp”, Slovo 6, Uppsala 1975, pp. 39–52.

”Till analysen av en Pasternakdikt [”Pro ėti stichi”]”, Slovo 6, Uppsala 1975, pp. 10–32.

Together with Olle Hildebrand and Jerzy Kamiński.

1974

”Sootnošenie sceny i zritel’nogo zala. K tipologii russkogo teatra načala XX veka”, Scando-Slavica t. XX, 1974, pp. 27–38.

Translation:

”Scena i widownia  w początku rosyjskiej ’wielkiej reformy’”, przełożył Jerzy Faryno, Dialog (Warsaw) 1976:11, pp. 107–113.

”Konst är alltid förhållande” [Introduction to:] Jurij Lotman, Den poetiska texten, Stockholm: PAN/Norstedts 1974, pp. 7–15.

1973

”Litteraturen om det politiska språket” (kommenterad bibliografi), in: Ryska revolutionen och språket: artiklar och bibliografi, Stockholm: Slaviska Institutionen 1973 (= Meddelanden från Slaviska institutionen vid Stockholms universitet 10), pp. 49–56.

1972

”Om Daniil Charms’ Elizaveta Bam”, in: Daniil Charms, Elizaveta Bam, Stockholm: Slaviska Institutionen 1972 (= Meddelanden från Slaviska Institutionen vid Stockholms Universitet 8), pp. I–X.

1966

”Andrej Sinjavskij som kritiker”, Bonniers Litterära Magasin 1966:5, pp. 374–377.

Reviews

2010

”Opposition ved Janne Risums Disputatsforsvar [The Mei Lanfang Effect]”, Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, nr 14, 2010, pp. 68–74.

2006

”Gorestnye zamety” [rev. of Literaturnoe nasledstvo, 100:2, Čechov i mirovaja literatura, kn. 2, Moskva: Nauka 2005], Čechovskij vestnik 19, Moskva: Maks Press 2006, pp. 13–14.

2004

”Marinas nedstigning i barndomen” [rev. of Karin Grelz, Beyond the Noise of Time. Readings of Marina Tsvetajeva’s Memories of Childhood (Stockholm Studies in Russian Literature 35), Almqvist & Wiksell International: Stockholm 2004], Bulletin (utg. av Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien) 2004:1, pp. 8–13.

2003

[Rev. of Mette Dalsgaard, Lad os blive som solen. Den russike sølvalder 1890–1917. En litteraturhistorisk fremstilling, København: Gyldendal 2002], Nordisk Øst-forum 2003:3, pp. 297–300.

1996

”Processoperatörerna och språkets två poler” [rev. of Maja-Lisa Perby, Konsten att bemästra en process. Om att förvalta yrkeskunnande, Hedemora: Gidlunds 1995], Dialoger 36, 1996, pp. 66–67, 70–73.

1995

”Vodkadoftande horder åter på krigsstigen” [rev. of  Kristian Gerner, Stefan Hedlund & Niclas Sundström, Hjärnridån: det europeiska projektet och det gåtfulla Ryssland, Stockholm: Fischer 1995; Gunnar Åselius, The ”Russian Menace” to Sweden. The Belief System of a Small Power Security Elite in the Age of Imperialism, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1994], Dagens Nyheter 20.5.1995.

Discussion

Kristian Gerner, ”Varken bolsjevikhatare eller tyskvänner”, Dagens Nyheter 13.6.1995.

Lars Kleberg, ”Ryssland går inte i svart och vitt”, Dagens Nyheter 14.6.1995.

1982

”Mejerchol’d och Evreinov: Dr Faust och Harlekin” [rev. of Christian Mailand-Hansen, Mejerchol’ds Theaterästhetik in den 1920er Jahren – ihr theaterpolitischer und kulturideologischer Kontext, Copenhagen: Rosenkilde & Bagger 1980; and Olle Hildebrand, Harlekin Frälsaren. Teater och verklighet i Nikolaj Evreinovs dramatik, Uppsala: Almqvist & Wiksell 1978], Svantevit Århus 1982:1, pp. 99–109.

1981

”Milosz ställningstaganden” [rev. of Czesław Miłosz, Issadalen, övers. Kjell Rehnström, Stockholm: Natur och kultur 1980; Czesław Miłosz, Jag är här. Essäer, urval Katarzyna Gruber, övers. Aleksandra Josephson och Jan Nyberg, Uppsala: Bromberg, 1980; and Czesław Miłosz, Möte. Dikter, övers. Knut Ahnlund etc., Uppsala: Bromberg 1980], Bonniers Litterära Magasin 1981:1, pp. 55–58.

1978

”Resa i ideologin” [rev. of Aleksandr Radisjtjev, En resa från Petersburg till Moskva, övers. Lars Erik Blomqvist, Moskva: Wahlström & Widstrand/Progress 1978; Arne Melberg, Realitet och utopi, Stockholm: Rabén & Sjögren 1978], Bonniers Litterära Magasin 1978:6, pp. 401–­403.

1976

[Rev. of Gunnar Harding & Bengt Jangfeldt (eds.), Den vrålande parnassen. Den ryska futurismen i poesi, bild och dokument, Stockholm: Bonniers 1976; Bengt Jangfeldt, Majakovskij and Futurism 1917–1921, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1976], Bonniers Litterära Magasin 1976:5, pp. 306–307.

1974

”Rysk jazzhistoria” [rev. of Aleksej Batašev, Sovetskij džaz, Moskva: Muzyka 1972], Orkester-Journalen 1974:7–8, p. 36.

1973

[Rev. of Nils Åke Nilsson, Rysk litteratur från Tjechov till Solzjenitsyn, Stockholm: PAN/Norstedts 1973], Samlaren 1973, pp. 254–256.

[Rev. of F. M. Dostoevskij, Prestuplenie i nakazanie, Moskva: Nauka 1970], Samlaren 1973, pp. 247–248.

”Marxistisk kritik och Lotmans teori” [rev. of Eigil Steffensen, Nyere russisk litteraturkritik. Fra Plechanov till Lotman, Copenhagen: Munksgaard 1973.

Jurij Lotman, Semiotika kino i problemy kinoėstetiki, Tallinn: Eesti raamat 1973], Ord & Bild 1973:7, pp. 441–444.

1972

”Den nya 60-talskritiken: dags för summering” [rev. of Klartext. Marxistisk litteraturkritik, utg. Kritiska seminariet, Göteborg: Författarförlaget 1972], Ord & Bild 1972:4, pp. 228–230.

1970

”De intellektuellas opposition i Sovjet” [rev. of Lars Erik Blomqvist & Magnus Ljunggren (eds.), Sovjet-protest, Stockholm: PAN/Norstedts 1969; Moskva 1969. Rapport från en observatör, övers. Gunnar Barklund, Stockholm: Norstedts 1969; Andrej Sacharov, Alternativ till världens undergång, övers. Roland Adlerberth, Stockholm: Aldus/Bonniers 1969], Bonniers Litterära Magasin 1970:3, pp. 219–223.

Signed: Lars Jansson.

”Stalin, Solzjenitsyn och intelligentsian” [rev. of Aleksandr Solzjenitsyn, Den första kretsen, övers. Hans Björkegren, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1969], Aftonbladet 2.1.1970.

1969

”Cancerkliniken” [rev. of Aleksandr Solzjenitsyn, Cancerkliniken, övers. Eva Thomson-Roos, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1968–1969], Aftonbladet 10.11.1969

1960

”Tolv blågula toner” [rev. of Tolv blågula toner. En svensk jazzantologi red. av Stig Carlson, Stockholm: Rabén & Sjögren 1959], Jazz Times 11 (januari 1960), pp. 5–6.

”Kerouac på svenska” [rev. of Jack Kerouac, På drift (On the Road), övers. Jan Nyström och Lars Wilson, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1959], Pegasen 1960, pp. 12–14.

Translations

2010

Lev Rubinstein, ”Å!” [”O!”], in: Dick Claésson et al. (eds.), GDH, Göteborg: Autor/Litterär gestaltning, Göteborgs universitet 2010, pp. 326-330.

2009

Isaak Babel’, ”För kännedom” [”Spravka”], in: Irina Karlsohn, Morgan Nilsson & Nadezjda Zorikhina Nilsson (eds.), Literatura kak miroponimanie – Literature as a World View. Festschrift in honour of Magnus Ljunggren, Göteborg: University of Gothenburg 2009, pp. 174–177.

Leszek Kołakowski, ”Vad är socialism” [”Czym jest socjalizm?”], in: Valentin Sevéus (ed.), Carl Johan Kleberg, Stockholm/Visby: Sevéus/Books-on-demand 2009, pp. 150–154.

Reprint:

Östbulletinen 2009:3, pp. 3–5.

2008

Vjatjeslav Ivanov & Michail Gersjenzon, Brevväxling från hörn till hörn [Perepiska iz dvuch uglov], övers. Lars Erik Blomqvist och Lars Kleberg, Stockholm: Ersatz 2008, 96 pp.

Together with Lars Erik Blomqvist.

2004

Anton Tjechov, Fyra pjäser [= Måsen, Morbror Vanja, Tre systrar, Körsbärsträdgården (Čajka, Djadja Vanja, Tri sestry, Višnevyj sad)]; förord av Ralf Långbacka; översättning och kommentarer av Lars Kleberg, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004. 487 pp.

Reprint:

Anton Tjechov, Fyra pjäser, Stockholm: Dejavu 2011. 487 pp.

2001

Anton Tjechov, ”Ruttna tragiker och förpestade dramatiker. Hemskt-gruvligt skandalöst-förfärlig trrragedi. I många akter och ännu flera scener” [”Nečistye tragiki i prokažennye dramaturgi”], in: Maria Hammarén et al. (eds.), Herr Bos Akademi (= separatum Dialoger 58–59, 2001), pp. 25–28

Lev Rubinstein, Tiden går: ur Det stora kartoteket [”Mor var rar”, ”Vänliga hälsningar 1983” ”Tiden går”, ”Litteraturfrågor”, ”Än det ena, än det andra”, ”Regelbunden skrift”, ”Det här är jag”, ”Vad kan man säga om det här” (”Mama myla ramu”, ”Družeskie obraščenija 1983”, ”Vremja idët”, ”Voprosy literatury”, ”To odno, to drugoe”, ”Pravil’noe pis’mo”, ”Ėto ja”, ”Čto možno skazat’ ob ėtom”)] i urval och övers. Lars Kleberg, Bonniers: Stockholm 2001, 179 pp.

2000

Anton Tjechov, Komedier [Björnen, Frieriet, Bröllopet, Jublieet, Om tobakens skadlighet, Körsbärsträdgården (Medved’, Predloženie, Svad’ba, Jubilej, O vrede tabaka, Višnevyj sad)]. Utgivna i översättning och med kommentarer och efterskrift av Lars Kleberg, Stockholm/Stehag: Brutus Östling Symposion 2000, 276 pp.

1995

Aleksandr Blok, ”Till August Strindbergs minne”, Strindbergiana 10, Stockholm 1995, pp. 199–204.

1989

Sławomir Mrożek, Kontraktet (Ur Akt I), Hotel Örnsköld 5,  Stockholm: Norstedts 1989, pp. 20–42.

Wisława Szymborska, ”Rubens’ kvinnor”, Lyrikvännen 1989:4, pp. 148–149.

Together with Göran Sommardal.

1987

Zbigniew Kruszyński, ”Ett stycke av ytan”, Hotel Örnsköld 4,  Stockholm: Ordfront 1987, pp. 89–99.

[Six poems in:] Adam Zagajewski, Ode till mångfalden och andra dikter,  Stockholm: Norstedts förlag 1987, pp. 11, 21–25, 38–39, 59–61.

1986

Ryszard Krynicki, ”Lite till. Dikter”, Hotel Örnsköld 3,  Stockholm: Ordfront 1986, pp. 55–58.

1985

Aleksandr Wat, ”Min tid”, Hotel Örnsköld 2,  Stockholm: Ordfront 1985, pp. 58–64.

1984

Adam Zagajewski, ”Dikter”, Hotel Örnsköld 1,  Stockholm: Ordfront 1984, pp. 12–19.

1983

Anton Tjechov, Tre systrar [Tri sestry], in: Folkteatern i Gävleborg. Programblad, Gävle 1983, pp. 25–44.

Together with Lars Bjurman.

Sławomir Mrożek, En sommardag [Letni dzień], in:  Dramatens programblad, 1983–84:10, pp. 7–40.

1982

Vsevolod Meyerhold, ”Brev”, Ord & Bild 1982:1, pp. 71–74.

Reprinted in:

Dramaten. Programblad 8–9, 1983, pp. 18–19

Måsen: Regionteatern Blekinge Kronoberg, programblad 2000, p. 13–14.

1981

Ryszard Krynicki, ”Dikter” in: Nils Åke Nilsson (ed.), Du måste vittna. Poesi och reportage från Polen, Stockholm: FiB:s Lyrikklubb 1981, pp. 104–110.

1979

Michail Bachtin, ”Om språkets mångstämmighet”, Ord & Bild 1979:4, pp. 20–21.

1978

Osip Brik, ”Den proletäre konstnären”, Meddelanden från Institutionen för slaviska och baltiska språk 17, Stockholm 1978, pp. 28–30.

1976

LeRoi Jones, Tunnelbana [Dutchman], in: Ingvar Holm (ed.), I en akt. 12 enaktare från Audibertie till van Italie, Stockholm: Aldus 1976, pp. 199–217.

Together with Bertil Bodén.

Reprinted in:

Ingvar Holm (ed.), I en akt. 18 enaktare från Strindberg till van Italie, Malmö: Liber 1985, pp. 206–222.

Ingvar Holm (ed.), I en akt. Från Tjechov till LeRoi Jones, Stockholm: Bonniers 1994, pp. 269–287.

Vladimir Majakovskij, ”Vänstermarschen” [”Levyj marš”], in: Gunnar Harding & Bengt Jangfeldt (eds.), Den vrålande parnassen, Stockholm: Bonniers 1976, pp. 186–187.

Reprinted in:

Birgitta Furuhagen (ed.), Ryssland – ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år, Stockholm: Utbildningsradion – SNS Förlag 1995, p. 187.

1975

Anna Achmatova, ”Fyra dikter”, Ord & Bild 1975:2-3, pp. 110–111.

1974

Bertolt Brecht, ”Är folket ofelbart?” [”Ist das Volk unfehlbar?”]. Ord & Bild 1974:3, pp. 125–126.

Revised version in:

Bertolt Brecht, Jag behöver ingen gravsten. Dikter 1917-1956, urval av Lars Bjurman och Jan Hammarlund, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1998, pp. 165–166.

Sergej Tretjakov, ”Teng Shi-hua berättar om den 4 maj 1919”, Ord & Bild 1974:1–2, pp. 27–33.

1973

Jurij Lotman, ”Om Chaplin”, Ord & Bild 1973:7, pp. 400–401.

1970

Alexander Solzjenitsyn, ”Den högra handen”, Svenska Dagbladet 4.10.1970.

Vsevolod Meyerhold, ”Revisorn. Uppläggning av föreställningen (20 okt. 1925)”, TTT: Teatrets teori og teknikk 12, Holstebro 1970, pp. 41–42.

Vsevolod Meyerhold, ”Försvar för Revisorn”, TTT: Teatrets teori og teknikk 12, Holstebro 1970, pp. 36–40.

1969

Malcolm X, ”Röstsedeln eller kulan”, Ord & Bild 1969:4, pp. 253–258.

1968

Sherman Adams, ”Från Tom Paine till Richard Nixon”, Tom Paine: Svenska Riksteatern/Proteaterns programblad 1968, pp. 5–9.

Aleksej Arbuzov, ”Teatern år 2000”, Löftet: Norrbottensteaterns programblad, Luleå1968, pp. 5–7.

Reprint:

Löftet: Folkteaterns programblad, Göteborg 1971, pp. 11–12.

1966

Andrzej Falkiewicz, ”Härmade fåglarna”, TTT: Teatrets teori og teknikk 3–4, Oslo 1966, pp. 36–39

S. I. Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz), ”Några ord om skådespelarens roll i den rena formens teater”,  TTT: Teatrets teori og teknikk 3–4, Oslo 1966, p. 35, 8.

S. I. Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz), ”Närmare definition av den rena formens teater”, TTT: Teatrets teori og teknikk 3–4, Oslo 1966, p. 34.

S. I. Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz), ”Om en ny typ av teaterkonst”, TTT: Teatrets teori og teknikk 3–4, Oslo 1966, pp. 32–33.

S. I. Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz), ”Ur ’Inledning till teori om den rena formen på teatern’”, TTT: Teatrets teori og teknikk 3–4, Oslo 1966, pp. 31–32.

1960

Allen Ginsberg, ”Tjutet, del I” [”Howl, part I”],  in: Reidar Ekner (ed.), Helgon & hetsporrar. Poesi från Beat Generation och San Franciscorenässansen, Stockholm: Rabén & Sjögren 1960, pp. 41–51.

Albert McCarthy, Louis Armstrong, Stockholm: Hörsta 1960, 96 pp.

1959

Samuel Beckett, ”Krapps sista band” [”Krapp’s Last Tape”],  Pegasen 1959, pp. 3–8.

Reprint:

Arena 1960:2, pp. 17–24.

 

Translations for the stage (unpublished)

2000

Sławomir Mrożek, På öppna havet [Na pełnym morzu], performed by Teater Tribunalen, Stockholm 2000.

1997

Neil Simon, 39,2° [The Good Doctor], performed by Folkteatern, Göteborg1997.

1998

Leonid Tisjkov, Dabloiderna [Dabloidy], performed by Färgfabriken, Stockholm 1998.

1991

Alexander Adabasjian & Nikita Michalkov, Det mekaniska pianot [Nezakončennaja p’esa dlja mechaničeskogo pianino], performed by Norrbottensteatern, Luleå 1991.

1987

Sławomir Mrożek, Kontraktet [Kontrakt], performed by Radioteatern, Stockholm 1987.

1985

Aleksandr Galin, Retro [Retro], performed by Östgötateatern 1985.

1981

Sergej Tretjakov, Jag vill ha ett barn [Choču rebenka], performed by Göteborgs Stadsteater 1981.

1968

Aleksej Arbuzov, Löftet [Moj bednyj Marat], performed by Norrbottensteatern, Luleå  1968.

1967

Megan Terry, Viet Rock [Viet Rock], performed by Stockholms Stadsteater 1967.

1966

Megan Terry, Kylen [Keep Tightly Closed in a Cool Dry Place], performed by Stockholms Stadsteater 1966.

Kenneth Brown, Buren [The Brig], performed by Stockholms Stadsteater 1966.

Lorees Yerby, Den sista negervaudevillen [The Last Minstrel], performed by Stockholms Stadsteater 1966.

1964

Arnold Wesker, Prima liv [Chips with Everything], performed by Malmö Stadsteater 1964.

1963

Jack Gelber, Connection [The Connection], performed by Stockholms Stadsteater 1963.