Översättaren som skådespelare

Essäer

Essäer som tar sin utgångspunkt i jämförelser och analogier, ofta hämtade från översättningens och teaterns områden. I diskussionen av konkreta fall och texter prövas begrepp som parodi, skådespeleri och dialogicitet. Analogierna och jämförelserna kastar nytt ljus på kända frågor, eller hjälper till att formulera nya frågor.

Läs förordet på Dialoger förlags hemsida

Köp boken

Dialoger,  2001 | ISBN : 9197316989