Teatern som handling.

Sovjetisk avantgarde-estetik 1917-1927

Boken diskuterar förhållandet scen-salong i modern rysk teater, och mötet mellan ideal och verklighet. I analysen av de stora teaterutopierna friläggs deras wagnerianska och symbolistiska rötter och deras slutgiltiga kris. 1920-talets konstruktivistiska experiment studeras i verk av Meyerhold, Eisenstein and Tretjakov och jämförs slutligen Brechts estetik.

Ny utgåva (första utgåvan 1977)

PAN/Norstedt 1980 | ISBN: 9117931118

 

 

 

Theatre As Action.

Soviet Russian Avant-garde Aesthetics

This volume offers a new typology of the stage/audience relationship in modernist Russian theatre. It studies the confrontation of the ideal with the reality of the Soviet 1920s, revealing the Wagnerian and symbolist utopia beneath and its crisis. The constructivism of the 1920s is considered in the light of the works of Meyerhold, Eisenstein and Tretyakov, and Kleberg also comments on the relation of the Soviet avant-garde Brecht’s aesthetic

Översättning: Charles Rougle

Köp boken

Basingstoke: Macmillan, 1993 | ISBN: 9780333566947

 

Al-Harakah al-tali iyah fi al-masrah al-Rusi

Boken kan läsas i en elektronisk version:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:70980&q=

Kairo: Wizarat al-Thaqafa 1999 |  ISBN 9773050661