Tjechov och friheten

En litterär biografi

Tjechov och friheten (2010) är ett försök att se den ryske författarens utveckling, där berättelser och dramatik samspelar. Boken är en litterär biografi, som genom nyläsningar av en rad verk beskriver författarens kamp för friheten i olika aspekter: den personliga – den konstnärliga – och till sist läsarnas frihet att döma utan tyngande författarauktoritet.

Köp boken


Sagt om Tjechov och friheten

”Verken står i förgrunden medan det biografiska stoffet hålls i tukt. Kleberg lyckas ge sin bok både översiktlighet och spänst, eftersom han kan förena gedigen insikt med lättläst berättande.”

Carl Håkan Larsén, Sydsvenska Dagbladet

”I en biografi tecknar Lars Kleberg ett delvis nytt porträtt av Anton Tjechov. Med diskretion visar han hur den ryske författarens teman också var djupt personliga.”

Ingegärd Waaranperä, Dagens Nyheter

 

Natur & Kultur 2010, 266 s. | ISBN 978-91-27-12127-0 (inb)