Böcker
Tjechov och friheten

Tjechov och friheten

Tjechov och friheten En litterär biografi Tjechov och friheten (2010) är ett försök att se den ryske författarens utveckling, där berättelser och dramatik samspelar. Boken är en litterär biografi, som genom nyläsningar av en rad verk beskriver författarens kamp för friheten i olika aspekter: den personliga – den konstnärliga – och till sist läsarnas frihet...
Stjärnfall

Stjärnfall

Stjärnfall. En triptyk Stjärnfall består av tre dialoger om konst, politik och magi på gränsen mellan fantasi och vetenskap. Egendomliga historiska sammanträffanden vävs samman med diskussioner om tolkning och politisk makt. Här möts ”Vattumännen” Bertolt Brecht och Sergej Eisenstein under en resa med tåget från Berlin till Moskva i maj 1932. I dialogen ”Trollkarlens lärlingar”...
Översättaren som skådespelare

Översättaren som skådespelare

Översättaren som skådespelare Essäer Essäer som tar sin utgångspunkt i jämförelser och analogier, ofta hämtade från översättningens och teaterns områden. I diskussionen av konkreta fall och texter prövas begrepp som parodi, skådespeleri och dialogicitet. Analogierna och jämförelserna kastar nytt ljus på kända frågor, eller hjälper till att formulera nya frågor. Läs förordet på Dialoger förlags...
Teatern som handling

Teatern som handling

Teatern som handling. Sovjetisk avantgarde-estetik 1917-1927 Boken diskuterar förhållandet scen-salong i modern rysk teater, och mötet mellan ideal och verklighet. I analysen av de stora teaterutopierna friläggs deras wagnerianska och symbolistiska rötter och deras slutgiltiga kris. 1920-talets konstruktivistiska experiment studeras i verk av Meyerhold, Eisenstein and Tretjakov och jämförs slutligen Brechts estetik. Ny utgåva (första...