Lars Klebergs doktorsavhandling Teatern som handling (1977) utkom 1998 på arabiska i Kairo. Nu finns hela texten på nätet, publicerad av Biblioteket i Alexandria.

Se boken här:

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:70980&q=