Telefonen i Sovjetunionen blev ett hett objekt i korsningen mellan teknologins möjligheter och maktapparatens strävan till kontroll.

Se artikeln Baltic Worlds V:1, March 2012.

 

Yuri Pimenov, ”Waiting” (1959)