Tiden går: ur Det stora kartoteket

av Lev Rubenstein

Översättning och efterskrift av Lars Kleberg

Kära vän!
När raden av mer eller mindre betydelsefulla händelser har smält samman till en enda linje och försvunnit bortom horisonten, då ska vi diskutera. Då ska vi tala ut.” – Lev Rubinstein
Lev Rubinsteins texter föreligger i original på kartotekskort. De bildar ett stort kortsystem i ständig tillväxt och påminner som sådant om en ICKE-BOK, ”utomgutenbergsk”; till sitt innehåll ofta ett slags språkliga gester, scenanvisningar, fragment av telefonsamtal; fixerat muntligt språk, kort och på kort. Läsningen är ett arbete, en lek och ett skådespel, har Rubinstein sagt.

Bonnier Panache 2001 | ISBN 9789100576837