Klicka på länken för att läsa eller ladda ner som PDF

 

2012

SILENCE AND SURVEILLANCE. A HISTORY OF CULTURE AND COMMUNICATION [THE TELEPHONE IN RUSSIA AND THE SOVIET UNION]

Baltic Worlds V:1, March 2012, pp. 18–24.

Läs på Baltic Worlds hemsida | Ladda ner som PDF

 

2011

☞ POLSKA POETER STÄLLER FRÅGOR TILL DEN SVENSKA KULTUREN. Om en receptionshistorisk episod på 1960-talet

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 12, Poznań: Adam Mickiewicz University Press 2011, pp. 115–127.

 

2009

ATT GÖRA ÖVERSÄTTNINGAR SYNLIGA. Om översättningshistoria och databasen Svenskt översättarlexikon

Ur Erland Jansson (red.), En bok om böcker och bibliotek tillägnad Louise Brunes, Huddinge: Södertörns högskola 2009, pp. 173-186.

 

2006

W. S., OR OUR NEED FOR CERTAINTY

Ur Leonard Neuger & Rikard Wennerholm (red.), Wisława Szymborska – A Stockholm Conference May 23-24, 2003 (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Konferenser 60), Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2006, pp. 91-102.

 

”LÄNGE LEVE POLEN!” Om en dikt av Ryszard Krynicki och dess kontexter

Ur Dorota Tubielewicz Mattsson & Janina Gesche (red.), Przekraczanie granic – Gränsöverskridanden, Stockholm 2006, pp. 113-118.

 

IN SEARCH OF DRACULA or,  Cultures in Dialogue

Ur Inga Brandell (red.),  State Frontiers: Borders and Boundaries in the Middle East, London: I. B. Tauris 2006, pp. 187-198.

 

2004

ВОПРОСЫ БРЕХТА (Voprosy Brechta)

Russian Literature L VI (2004) 229241 www.elsevier.com/locate/ruslit. Elsevier

 

2003

☞ THE ADVANTAGE OF THE MARGIN. The Avant-Garde Role of Finland-Swedish Modernism

Ur Małgorzata Anna Packalén & Sven Gustavsson (red.), Swedish-Polish Modernism: Literature – Language – Culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001 (Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Konferenser 56), Stockholm: KVHAA / Almqvist & Wiksell International 2003, pp. 56-89.

Läs på Baltic Sea Library